ReadyPlanet.com
ข่าวสาร
หนังสือรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ
dot

dot
dot
dot

บริษัทกล่องทองการบัญชีร่วมกับบัญชีสยามออนไลน์ ประชุมคัดเลือกระบบการบริหารจัดการร้านอาหารให้กับบริษัทเปิดใหม่ บริษัทกล่องทองการบัญชีร่วมกับบัญชีสยามออนไลน์ ประชุมคัดเลือกระบบการบริหารจัดการร้านอาหารให้กับบริษัทเปิดใหม่

 เมื่อวันที่ 6 กันยายน พศ.2566 อาจารย์ปัญญา ศุกลินวนิช ประธานกรรมการบริหารบริษัทกล่องทองการบัญชีจำกัด ร่วมกับทีมงานของบริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด ได้เข้าร่วมประชุม    อาคารจามจุรี สแควร์ ชั้น 24 กับบริษัท จำกัดแห่งหนึ่ง...

ทีมผู้บริหารได้เข้าร่วมวางระบบบัญชีของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเพื่อให้คำปรึกษาและวางระบบการทำบัญชี

ทีมผู้บริหารบัญชีสยามออนไลน์ได้เข้าร่วมวางระบบบัญชีของโรงพยาบาลภาคเอกชนแห่งหนึ่งที่กำลังดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้คำปรึกษาและวางระบบการทำบัญชี...

เรื่อง มาตรการ “จูงใจ” ช่วยผู้ประกอบการ SMEs คงการจ้างงานลูกจ้าง หักรายจ่ายค่าจ้างได้สูงถึง 3 เท่า

กรมสรรพากรสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่คงการจ้างแรงงานของลูกจ้างสามารถหักรายจ่าย ค่าจ้างในช่วงเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2563 ได้สูงถึง เท่า เพื่อส่งเสริมเสถียรภาพธุรกิจ...

สรรพากรดันกฎหมายเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ สร้างความเป็นธรรม และยกระดับระบบภาษีไทยทัดเทียมนานาชาติ

 สรรพากรดันกฎหมายเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ให้บริการอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ สร้างความเป็นธรรม และยกระดับระบบภาษีไทยทัดเทียมนานาชาติ 

สรรพากรจับมือดีป้า ลงนามออนไลน์ สร้าง Big Data ด้านภาษีตอบโจทย์บริการประชาชน และร่วมพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับทักษะในอนาคต

 สรรพากรจับมือดีป้า ลงนามออนไลน์ สร้าง Big Data ด้านภาษีตอบโจทย์บริการประชาชน และร่วมพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับทักษะในอนาคต

หน้า 1/1
1
[Go to top]