ReadyPlanet.com
ข่าวสาร
หนังสือรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ
dot

dot
dot
dot


รับสมัครผู้รับทำบัญชีไม่ประจำสำนักงาน article

รับสมัครผู้รับทำบัญชีไม่ประจำสำนักงาน

 

ตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชีขั้นต้นประจำสำนักงาน

คุณสมบัติ :

  • จบปริญญาตรีบัญชีขึ้นไป
  • ทำบัญชี ภาษี ครบวงจร
  • มีประสบการณืทำบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ขั้นตอนการทำงาน :

  • ทำบัญชีและภาษี ครบวงจร ณ ที่ทำการของผู้ทำบัญชี

สวัสดิการ :

  • ค่าตอบแทนขึ้นกับความสามารถของการทำงาน

จำนวน :   หลายอัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน : ณ ที่ทำการของผู้รับทำบัญชี

วิธีการสมัครงาน :   กรอกใบสมัครงานด้านล่าง

 

 

สมัครงาน

 


ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล :  *
เพศ : ชาย
หญิง
สถานะภาพสมรส :
สัญชาติ :
ศาสนา :
วัน/เดือน/ปีเกิด :
สถานะภาพทางทหาร :
รูปถ่าย :
ที่อยู่ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
การติดต่อที่สะดวก : โทรศัพท์
อีเมล์
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
อีเมล์ :  *
เงินเดือนที่ต้องการ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษาสูงสุด :
ชื่อสถานศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ประสบการณ์ทำงาน(จำนวนปี) :
บริษัทล่าสุด :
ตำแหน่ง :
เงินเดือน :
ลักษณะงานที่ทำ :สมัครงาน

นักศึกษา/บัณฑิตฝึกงานบัญชี article
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต article
พิธีมอบหนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี