ReadyPlanet.com
ข่าวสาร
หนังสือรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ
dot

dot
dot
dot


โครงการฝึกอบรม และฝึกงานบัญชี(ฟรี)

 โครงการฝึกอบรม และฝึกงานบัญชี(ฟรี)

ด้วยศูนย์ฝึกวิชาชีพบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัด ได้จัดทำโคงการฝึกอบรม และฝึกงานบัญชี ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้ผ่านการอบรมตามขั้นตอนจะได้รับ การขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการอบรม และได้รับหนังสือรับรองการฝึกอบรม และฝึกงานบัญชี  ซึ่งจะมีผลทำให้บริษัท ห้าง ร้าน ที่ประกาศรับสมัครพนักงานบัญชี เข้าทำการรคัดเลือก และเรียกสัมภาษณ์เข้าทำงาน ต่อไป


คุณจบบัญชีมาเคยมีปัญหาเหล่านี้ไหม

           จบมาแล้วไปสมัครงาน ไม่มี บริษัท เรียกสัมภาษณ์งานเลย

           จบบัญชีแล้วไม่มีความมั่นใจว่าจะทำงานบัญชีอย่างเป็นระบบได้

           อยากได้ทำงานกับบริษัทที่มีความมั่นคง

           อยากได้ทำงานกับบริษัทที่ให้ค่าจ้างในอัตราที่สูง

           มีความต้องการความเจริญก้าวหน้าในการทำงานบัญชี


จะดีไหมถ้า

           มีผู้รับอาสาเป็นสื่อกลางนำรายชื่อเราไปให้บริษัทที่มั่นคง และเรียนตัวเราไปสัมภาษณ์

           มีผู้รับอาสาพัฒนาตัวเราให้พร้อมทำงานบัญชี

           เรามีโอกาสได้ร่วมทำงานกับบริษัทที่มั่นคง และจ่ายค่าจ้างให้เราในอัตราที่สูง

           เราได้มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน


รายละเอียด

           สมัครงานบัญชี (ฟรี)

           เมื่อกรอกใบสมัครงาน และส่งไฟล์เอกสารประกอบการสมัครงานแล้ว (การได้งานเร็วหรือช้าขึ้นกับการกรอกใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบ) ทางสำนักงานจะรีบ นำส่งรายชื่อ,ใบสมัครงาน และเอกสารประกอบใบสมัครงาน ให้ผู้บริหารธุรกิจทำการคัดเลือกเพื่อเรียกตัวเข้าสัมภาษณ์ต่อไป

           กรณีไม่มั่นใจในการทำงานบัญชี สามารถสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การทำบัญชีคอมพิวเตอร์ ภาคปฏิบัติ ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย  ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์” เมื่อผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากศูนย์ฝึกวิชาชีพบัญชี” เพื่อใช้เป็นหลักฐานสมัครงาน


ประโยชน์ที่ผู้สมัครจะได้รับ

           มีโอกาสได้ทำงานบัญชีกับบริษัทที่มั่นคง และให้ค่าตอบแทนสูง

           มีความมั่นใจในการทำงานบัญชีได้อย่างเป็นระบบ

           มีโอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพบัญชี

           มีโอกาสได้งานบัญชีอย่างรวดเร็ว


ต้องการเข้ามารับสิทธิ์สมัครพนักงานบัญชี(ฟรี) โปรดกรอกใบสมัครงาน ข้าง ๆ แล้วกดปุ่มลงทะเบียน

ข้อมูลที่กรอกจะต้องเป็นความจริง และมีผลต่อการเรียกสัมภาษณ์ทางสำนักงานจะนำส่งใบสมัครให้ผู้บริหารธุรกิจ เข้าทำการคัดเลือก และเรียกสัมภาษณ์ต่อไป
บัญชีคุณภาพ ต้อง เอ.ที.เอส.การบัญชี 

สนใจโทร : 02-9640061, 02-9640062

มือถือ : 089-1054243, 089-8904755

อีเมล์ : info@atsaccounting.co.th