ReadyPlanet.com
ข่าวสาร
หนังสือรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ
dot

dot
dot
dot


ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต article

รายละเอียดตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงาน

  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  จำนวน หลายอัตรา

   

  คุณสมบัติผู้สมัคร
  1.เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  2.จะได้รับการขึ้นทะเบียนกับทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
  3.ค่าตอบแทนขึ้นกับข้อตกลง

   

  สถานที่ปฏิบัติงานบริษัท ณ ที่ทำการของผู้สอบบัญชี

  วิธีการสมัครงาน   กรอบใบสมัครงานด้านล่าง 

สมัครงาน

 


ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล :  *
เพศ : ชาย
หญิง
สถานะภาพสมรส :
สัญชาติ :
ศาสนา :
วัน/เดือน/ปีเกิด :
สถานะภาพทางทหาร :
รูปถ่าย :
ที่อยู่ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
การติดต่อที่สะดวก : โทรศัพท์
อีเมล์
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
อีเมล์ :  *
เงินเดือนที่ต้องการ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษาสูงสุด :
ชื่อสถานศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ประสบการณ์ทำงาน(จำนวนปี) :
บริษัทล่าสุด :
ตำแหน่ง :
เงินเดือน :
ลักษณะงานที่ทำ :สมัครงาน

นักศึกษา/บัณฑิตฝึกงานบัญชี article
รับสมัครผู้รับทำบัญชีไม่ประจำสำนักงาน article
พิธีมอบหนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี