ReadyPlanet.com
ข่าวสาร
หนังสือรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ
dot

dot
dot
dot


นักศึกษา/บัณฑิตฝึกงานบัญชี article

รายละเอียดตำแหน่งงาน
ตำแหน่งงาน

  นักศึกษา/บัณฑิตฝึกงานบัญชี

       1.อบรมก่อนการฝึกงาน

       2.ในระหว่างฝึกงานจะมีเบี้ยเลี้ยงฝึกงาน

       3.เมื่อตำแหน่งงานว่างมีโอกาสบรรจุลูกจ้างประจำ

  จำนวนอัตรา : หลายอัตรา
  คุณสมบัติผู้สมัคร : กำลังศึกษาอยู่

   

   

   

  สมัครงาน

   

 


ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล :  *
เพศ : ชาย
หญิง
สถานะภาพสมรส :
สัญชาติ :
ศาสนา :
วัน/เดือน/ปีเกิด :
สถานะภาพทางทหาร :
รูปถ่าย :
ที่อยู่ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
การติดต่อที่สะดวก : โทรศัพท์
อีเมล์
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
อีเมล์ :  *
เงินเดือนที่ต้องการ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษาสูงสุด :
ชื่อสถานศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ประสบการณ์ทำงาน(จำนวนปี) :
บริษัทล่าสุด :
ตำแหน่ง :
เงินเดือน :
ลักษณะงานที่ทำ :สมัครงาน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต article
รับสมัครผู้รับทำบัญชีไม่ประจำสำนักงาน article
พิธีมอบหนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี