ReadyPlanet.com
ข่าวสาร
หนังสือรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ
dot

dot
dot
dot


บริการรับทำบัญชีธุรกิจนายหน้าประกันด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE

 

 

 

 

บริการรับทำบัญชีธุรกิจนายหน้าประกันด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE

   บริการรับทำบัญชีธุรกิจนายหน้าประกันด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE  คือ บริการรับทำบัญชีธุรกิจนายหน้าประกันด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์  IBUNCHEE ที่มีระบบคุณภาพรองรับการทำงาน การให้บริการมี 2 รูปแบบ คือ                                          
   1. ธุรกิจนายหน้าประกันที่มีความประสงค์จะใช้โปรแกรมในการออกใบใบเสร็จรับเงินบริจาค และบันทึกบัญชีทั้งระบบ และอาจใช้บริการให้สำนักงานดูแล และปิดบัญชีประจำปี
   2. ธุรกิจนายหน้าประกันที่มีความประสงค์ ส่งเอกสารให้สำนักงานทำบัญชี

บริการส่วนนี้ จะเน้น การทำบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี และถูกต้องตามประมวลรัษฎากร

 

รับทำบัญชีธุรกิจนายหน้าประกันภัยให้ถูกต้องอย่างมืออาชีพ

    ด้วยประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาการทำบัญชี การการเงิน และด้านภาษีอากร กว่า 28 ปี จากทีมงานนักวิชาการและทีมงานผู้สอบบัญชี ที่มีประสบการณ์ ได้วางแนวทางในการรับทำบัญชีธุรกิจนายหน้าประกันภัยให้ถูกต้องตามมมาตรฐานการบัญชี และตามประมวลรัษฎากรดังนี้

1.   รับทราบปัญหา เช่น ปัญหาการวางแผนภาษีธุรกิจนายหน้าประกันภัย  ปัญหาการจัดระบบการรับรายได้ค่านายหน้า ระบบการจ่ายค่าใช้จ่ายลูกทีม การจัดทำโครงการต่างๆในการหาลูกค้า ระบบการทำบัญชี และความต้องการใช้บริการของลูกค้า

2.   ศึกษาและหาแนวทางในการแก้ปัญหาจากข้อ 1

3.   จัดระบบการทำงานรับทำบัญชี การดูแลการทำบัญชีร่วมกับผู้จัดการ

4.   Set up โปรแกรมบัญชี ทดสอบการใช้งาน และอบรมการใช้งานของโปรแกรมบัญชี

5.   เริ่มใช้งานจริง และติดตามเป็นพี่เลี้ยงในการใช้งานโปรแกรมบัญชี( ปรับระบบการทำงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง)

6.   ทุกสิ้นเดือน จัดทำภาษีและจัดทำรายงานบัญชีและการเงิน (ปรับปรุงแก้ไข)ให้ถูกต้องนำเสนอผู้บริหาร

7.   ให้คำแนะนำ และเสนอแนะในการบริหารการเงินและบัญชีแก่ผู้จัดการ

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากบริการรับทำบัญชีธุรกิจนายหน้าประกันด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
วางระบบเอกสารให้สอดคล้องกับการทำงานบัญชี
ธุรกิจนายหน้าประกันได้ OUT SOURCE ในการทำบัญชี ไม่ต้องกังวลเรื่องการทำบัญชี
ไม่ต้องจ้างพนักงานทำบัญชี ซึ่งหากจ้างพนักงานที่มีประสบการณ์ จะต้องจ้างในอัตราที่สูงมาก
–  เปรียบเสมือนมีผู้จัดการบัญชี และที่ปรึกษาประจำธุรกิจนายหน้าประกัน
กรณีธุรกิจนายหน้าประกันให้สำนักงานทำบัญชีไม่ต้องปรับระบบงาน สามารถดำเนินการได้ตามปกติ
ได้ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ไม่ต้องกลัวถูกทำลายด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์
ได้ฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ทันเวลา และใช้ในการตัดสินใจ
ได้ที่ปรึกษาด้านการเงินประจำกิจการ

 

ทุกขั้นตอนการทำงาน ควบคุมโดยทีมนักวิชาการ และทีมผู้สอบบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอคำปรึกษาได้ที่

อ.ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925

 

หรือ p.sukalinwanit@gmail.com

 
บริการของเรา

บริการวิเคราะห์งบการเงินและให้คำปรึกษา
วางระบบบัญชีพร้อมให้คำปรึกษา
รับทำบัญชีธุรกิจซื้อขายคลิปโตเคอร์เรนซี่ หรือโทรเคนดิจิทัล ครบวงจร
รับทำบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร
บริการรับทำบัญชีธุรกิจนำเข้า-ส่งออก แบบครบวงจร
บริการรับทำบัญชีธุรกิจขายสินค้าหรือบริการออนไลน์
บริการรับทำบัญชีสมาคมด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
บริการ รับทำบัญชีโรงเรียนเอกชน ให้ถูกต้องอย่างมืออาชีพ
บริการรับทำบัญชีมูลนิธิด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
บริการรับทำบัญชีธุรกิจห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
บริการรับทำบัญชีธุรกิจบริการ แบบครบวงจร
บริการรับทำบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า แบบครบวงจร
บริการรับทำบัญชีธุรกิจผลิตสินค้า แบบครบวงจร
รับจดทะเบียนพาณิชย์ (บริษัท/ห้างฯ และบุคคลธรรมดา)
บริการที่ปรึกษาภาษีอากร
บริการที่ปรึกษาบัญชีเพื่อการบริหาร
บริการตรวจสอบบัญชีภายใน
บริการตรวจสอบบัญชี
รับทำบัญชีธุรกิจขนส่งและบริการ ครบวงจร
รับทำบัญชี ธุรกิจซื้อมา-ขายไป