ReadyPlanet.com
ข่าวสาร
หนังสือรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ
dot

dot
dot
dot


รับจดทะเบียนพาณิชย์ (บริษัท/ห้างฯ และบุคคลธรรมดา)

 

 

 

บัญชีสยามออนไลน์ ใส่ใจคุณภาพงานบริการ

รับจดทะเบียนพาณิชย์ (บริษัท/ห้างฯ และบุคคลธรรมดา)

   การจดทะเบียนพาณิชย์ที่มีคุณภาพ เมื่อจดทะเบียนเสร็จแล้ว ทะเบียนที่ได้จะต้องตรงความต้องการของกิจการ ไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม ลูกค้าจะได้บริการที่ถูกต้องและตรงความต้องการ

 

   รับจดทะเบียนบริษัท ห้าง ร้าน ด้วยทีมงานมืออาชีพ มีประสบการณ์รับจดทะเบียนกว่า 28 ปี ที่คอยให้คำปรึกษา เพื่อให้ได้รับการจดทะเบียนที่ครอบคลุมความต้องการทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต ท่านจะรับบริการที่รวดเร็ว ทันความต้องการ ครบถ้วน  และถูกต้อง ในราคาที่เป็นธรรม

 

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม
   หลังจากที่ได้จดทะเบียนพาณิชย์แล้ว กิจการก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในภายหลัง หรือกรณีที่มีการขอหรือต่อใบอนุญาตต่างๆซึงจะต้องดำเนินการที่กรมสรรพากร และหรือที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการดังกล่าวจะต้องให้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และข้อบังคับต่างๆ

 

จดเครื่องหมายการค้า
   เป็นการให้บริการในการจดเครื่องหมายการค้าประกอบด้วย บริการตรวจค้นเครื่องหมายการค้า และตรวจความคล้ายเหมือนของเครื่องหมายการค้า

 

ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
   หลังจากที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล ทั้งบริษัท และห้างหุ้นส่วนฯ ก็จะต้องมีการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ปัจจุบันมีการจดทะเบียนพาณิชย์ แบบร้านค้าบุคคลธรรมดาคนเดียว ไม่ต้องขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี เพราะใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของได้เลย ส่วนนิติบุคคล จะต้องขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในเวลาไม่เกิน 30 วัน หลังจากที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเรียบร้อยแล้ว ถ้าหากเกินกำหนดจะมีค่าปรับทางอาญา 1,000.- บาท

 

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
   ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ผู้ประกอบกิจการที่มีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการ เป็นปกติธุระ เกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปีผู้ประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการ ซึ่งมีแผนงาน ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ได้มีการดำเนินการ และเตรียมการ ประกอบกิจการอันเป็นเหตุให้ต้องมีการซื้อสินค้า หรือรับบริการที่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น การก่อสร้าง โรงงาน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน หรือการติดตั้งเครื่องจักร ผู้ประกอบการอยู่นอกราชอาณาจักร และได้ขายสินค้าหรือให้บริการในราชอาณาจักรเป็นปกติธุระ โดยมีตัวแทน อยู่ในราชอาณาจักร ให้ตัวแทนเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการจดทะเบียน


   ดังนั้นกรณีให้สำนักงานบัญชีจดทะเบียนบริษัท ควรพิจารณาการดำเนินงานว่ามีความจำเป็นจะจดภาษีมูลค่าเพิ่มเลยหรือไม่อย่างไร (ควรขอคำปรึกษา) และหากพิจาณาแล้วควรจดทะเบียน ก็ควรให้ดำเนินการไปพร้อมกับการจดทะเบียนพาณิชย์ ซึ่งจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย ในส่วนของค่าเดินทาง และค่าเอกสาร

 

 

สำนักงานบัญชีคุณภาพ www.BUNCHEESIAM.COM
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 02-9640061, 02-9640062
Mobile : 096-6569162, 065-4491925
Email : buncheesiam@admin

 

 
บริการของเรา

บริการวิเคราะห์งบการเงินและให้คำปรึกษา
วางระบบบัญชีพร้อมให้คำปรึกษา
รับทำบัญชีธุรกิจซื้อขายคลิปโตเคอร์เรนซี่ หรือโทรเคนดิจิทัล ครบวงจร
รับทำบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร
บริการรับทำบัญชีธุรกิจนำเข้า-ส่งออก แบบครบวงจร
บริการรับทำบัญชีธุรกิจขายสินค้าหรือบริการออนไลน์
บริการรับทำบัญชีสมาคมด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
บริการ รับทำบัญชีโรงเรียนเอกชน ให้ถูกต้องอย่างมืออาชีพ
บริการรับทำบัญชีมูลนิธิด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
บริการรับทำบัญชีธุรกิจห้องเช่า อพาร์ทเม้นท์ ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
บริการรับทำบัญชีธุรกิจบริการ แบบครบวงจร
บริการรับทำบัญชีธุรกิจนายหน้าประกันด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ IBUNCHEE
บริการรับทำบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า แบบครบวงจร
บริการรับทำบัญชีธุรกิจผลิตสินค้า แบบครบวงจร
บริการที่ปรึกษาภาษีอากร
บริการที่ปรึกษาบัญชีเพื่อการบริหาร
บริการตรวจสอบบัญชีภายใน
บริการตรวจสอบบัญชี
รับทำบัญชีธุรกิจขนส่งและบริการ ครบวงจร
รับทำบัญชี ธุรกิจซื้อมา-ขายไป