ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dot
รับสมัครพนักงานบัญชีขั้นต้นประจำสำนักงาน article

รับสมัครพนักงานบันทึกข้อมูลบัญชีขั้นต้นประจำสำนักงาน

 

ตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชีขั้นต้นประจำสำนักงาน

คุณสมบัติ :

  • จบ ปวช.บัญชี
  • จบ ปวส.ปัญชี
  • ผู้ที่เคยผ่านงานสำนักงานบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ขั้นตอนการทำงาน :

  • อบรมการบันทึกบัญชี
  • บันทึกรายการบัญชี
  • ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกบัญชี

สวัสดิการ :

  • กองทุนประกันสังคม
  • เงินค่าอาหารกลางวัน
  • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ

จำนวน :   หลายอัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน :  บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

วิธีการสมัครงาน :   กรอกใบสมัครงานด้านล่าง

 

 

สมัครงาน

 


ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล :  *
เพศ : ชาย
หญิง
สถานะภาพสมรส :
สัญชาติ :
ศาสนา :
วัน/เดือน/ปีเกิด :
สถานะภาพทางทหาร :
รูปถ่าย :
ที่อยู่ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
การติดต่อที่สะดวก : โทรศัพท์
อีเมล์
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ (มือถือ) :
อีเมล์ :  *
เงินเดือนที่ต้องการ :
ระดับการศึกษา :
วุฒิการศึกษาสูงสุด :
ชื่อสถานศึกษา :
สาขาวิชา :
เกรดเฉลี่ย :
ประสบการณ์ทำงาน(จำนวนปี) :
บริษัทล่าสุด :
ตำแหน่ง :
เงินเดือน :
ลักษณะงานที่ทำ :สมัครงาน

รับสมัครพนักงานบัญชี article
นักศึกษา/บัณฑิตฝึกงานบัญชี article
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต article
ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเปิด สำนักงานบัญชี สาขา ทั่วประเทศ
พิธีมอบหนังสือรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี