ReadyPlanet.com
dot dot
dot

dot
dot
dot

เอ.ที.เอส.การบัญชี  สำนักงานบัญชีคุณภาพ

ปัจจุบัน สำนักงานเอ.ที.เอส.การบัญชี ได้เปลี่ยนชื่อเป็น

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด นวัตกรรมใหม่ของการให้บริการงานบัญชี

  รับทำบัญชีคุณภาพ ครบวงจร ด้วย โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Ibunchee
  รับตรวจสอบบัญชี
  รับจดทะเบียนพาณิชย์ (บริษัท/ห้างฯ และบุคคลธรรมดา)
  รับจัดทำขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit
  รับจัดทำ VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย)
  รับจัดทำประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
  รับจดเลิกชำระบัญชีนิติบุคคล
  รับตรวจสอบบัญชีภายใน
  รับจัดอบรมบัญชีบริหารและฝึกอบรมการทำบัญชีภาคปฏิบัติ
  รับวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Ibunchee
  รับให้คำปรึกษาธุรกิจและอื่นๆ
  โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Ibunchee
  อบรม และฝึกงานบัญชีฟรี
  บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร
  บริการด้านกฎหมายทั่วไป

   

?ทำไมถึงต้องใช้บริการของ บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

1.บริษัท บัญชีสยามออนไลน์  จำกัด ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ซึ่งตรวจประเมินโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบัน รับรองมาตรฐานไอเอสโอ

2.เราวางแผนภาษีให้คุณอย่างรัดกุมภายใต้การควบคุมจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร

3.เพื่อได้งบการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ และจัดทำงบการเงินตาม พรบ.การบัญชี ภายใต้การควบคุมงานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอย่างใกล้ชิด และเป็นระบบ

4.เรามีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ให้ใช้ฟรี ทำให้

4.1.ไม่ต้องซื้อโปรแกรมบัญชี และเสียค่าใช้จ่ายในการวางระบบบัญชี

4.2.ลดการทำงานทีซ้ำซ้อน ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ลดกำลังคนทำงาน

4.3.ช่วยในการติดตามงาน เช่น เมื่อผู้บริหารมีภารกิจออกไปนอกบริษัท ก็สามารถติดตามงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ทได้ เช่น การนำเงินเข้าบัญชีทุกวัน หรือ การรับ หรือส่งสินค้าเป็นต้น

5.ทางสำนักงานมีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้า

6.ทางสำนักงานมีทีมงานที่มีคุณภาพพร้อมที่จะให้บริการตลอดเวลา

7.ลูกค้าจะได้ข้อมูลการทำงานบัญชีที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ

8.ทางสำนักงานมีระบบการทำงานที่มีคุณภาพ มีการควบคุมและตรวจสอบงาน อย่างเป็นระบบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร

 

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

(เดิมบริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัด)

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับตรวจสอบบัญชี อบรมและฝึกงานบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925

 คุณฐิติรัชต์  รังสรรค์รุ่งกิจ  โทร 096-656-9162

Tel : 02-9640061, 02-9640062

Website : www.atsaccounting.co.th

E-mail : p.sukalinwanit@gmail.com

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งนิติฯ เพื่อ ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวในการบริหารจัดการสาธารณประโยชน์และงบประมาณของส่วนกลาง ให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก มีความยุติธรรม สุจริตโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งเป็นตัวแทนสมาชิกในการทำธุรกรรมต่างๆทางกฏหมายให้แก่สมาชิก

More...

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งนิติฯ เพื่อ ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวในการบริหารจัดการสาธารณประโยชน์ และงบประมาณของส่วนกลาง ให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก มีความยุติธรรม สุจริตโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งเป็นตัวแทนสมาชิกในการทำธุรกรรมต่างๆทางกฏหมายให้แก่สมาชิก

More...

 ตามที่กรมสรรพากร  ได้ประกาศขับเคลื่อน กลยุทธ์ ยุทธ์  D2RIVE :Digital Transformation  Data  Analytics Revenue Collection Value และ  Efficiency  เป็นการกำหนดให้การจัดเก็บภาษีโปร่งใส และเป็นธรรม...

More...

  เมื่อกรมสรรพากร เชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานประกันสังคม ในส่วนของผู้ทำบัญชี เมื่อบันทึกบัญชีตามเอกสารเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนแล้ว เพื่อป้องกันความผิดพลาด...

More...