dot dot
dot

dot
dot
dot


บริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัด ก้าวสู่สำนักงานบัญชีคุณภาพ ให้บริการรับทำบัญชีทั้งระบบ ด้วยโปรแกรมบัญชี ออนไลน์ Ibunchee ทำให้การจัดทำบัญชีสะดวก ง่ายต่อการดูข้อมูล ลดค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ลดความซ้ำซ้อน ลดภาระการ ทำงานบัญชีทั้งระบบ สำนักงานมีแผนที่จะเปิดสาขาในต่างจังหวัด ทั่วประเทศ ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า "โครงการเปิดสำนักงาน บัญชีสาขา ด้วยระบบคุณภาพพร้อมโปรแกรมบัญชีออนไลน์" และเป็นการเปิดโอกาสให้ ผู้สนใจ ได้แก่ นักบัญชีจบใหม่ ผู้ทำงาน บัญชีอยู่แล้ว แต่มีความต้องการทำสำนักงานบัญชี และผู้สนใจทั่วไปที่ไม่จบบัญชีแต่อยากเป็นเจ้าของสำนักงานบัญชี ซึ่งเป็น วิชาชีพอิสระก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้

 

  รับทำบัญชีคุณภาพ ครบวงจร ด้วย โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Ibunchee
  รับตรวจสอบบัญชี
  รับจดทะเบียนพาณิชย์ (บริษัท/ห้างฯ และบุคคลธรรมดา)
  รับจัดทำขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit
  รับจัดทำ VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย)
  รับจัดทำประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
  รับจดเลิกชำระบัญชีนิติบุคคล
  รับตรวจสอบบัญชีภายใน
  รับจัดอบรมบัญชีบริหารและฝึกอบรมการทำบัญชีภาคปฏิบัติ
  รับวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Ibunchee
  รับให้คำปรึกษาธุรกิจและอื่นๆ
  โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Ibunchee
  อบรม และฝึกงานบัญชีฟรี
  บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร
  บริการด้านกฎหมายทั่วไป

   

1.บริษัทสำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัด ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ซึ่งตรวจประเมินโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

2.เราวางแผนภาษีให้คุณอย่างรัดกุมภายใต้การควบคุมจากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร

3.เพื่อได้งบการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ และจัดทำงบการเงินตาม พรบ.การบัญชี ภายใต้การควบคุมงานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอย่างใกล้ชิด และเป็นระบบ

4.เรามีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ให้ใช้ฟรี ทำให้

4.1.ไม่ต้องซื้อโปรแกรมบัญชี และเสียค่าใช้จ่ายในการวางระบบบัญชี

4.2.ลดการทำงานทีซ้ำซ้อน ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ลดกำลังคนทำงาน

4.3.ช่วยในการติดตามงาน เช่น เมื่อผู้บริหารมีภารกิจออกไปนอกบริษัท ก็สามารถติดตามงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ทได้ เช่น การนำเงินเข้าบัญชีทุกวัน หรือ การรับ หรือส่งสินค้าเป็นต้น

5.ทางสำนักงานมีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้า

6.ทางสำนักงานมีทีมงานที่มีคุณภาพพร้อมที่จะให้บริการตลอดเวลา

7.ลูกค้าจะได้ข้อมูลการทำงานบัญชีที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ

8.ทางสำนักงานมีระบบการทำงานที่มีคุณภาพ มีการควบคุมและตรวจสอบงาน อย่างเป็นระบบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร

 

สำนักงานบัญชีคุณภาพ ต้อง ATSACCOUNTING .CO.TH
สนใจโทร : 02-9640061, 02-9640062
มือถือ : 089-8904755, 089-1054243
อีเมล์ : 
atsfamilybiz@gmail.com

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งนิติฯ เพื่อ ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวในการบริหารจัดการสาธารณประโยชน์ และงบประมาณของส่วนกลาง ให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก มีความยุติธรรม สุจริตโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งเป็นตัวแทนสมาชิกในการทำธุรกรรมต่างๆทางกฏหมายให้แก่สมาชิก

More...

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งนิติฯ เพื่อ ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวในการบริหารจัดการสาธารณประโยชน์ และงบประมาณของส่วนกลาง ให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก มีความยุติธรรม สุจริตโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งเป็นตัวแทนสมาชิกในการทำธุรกรรมต่างๆทางกฏหมายให้แก่สมาชิก

More...

การทำบัญชีเล่มเดียวให้ถูกต้องสำหรับ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เมื่อกรมสรรพากรได้ออกมาตรการบัญชีเล่มเดียวการ...

More...

 การทำบัญชีเล่มเดียวให้ถูกต้องสำหรับ ธุรกิจบริการ เมื่อกรมสรรพากรได้ออกมาตรการบัญชีเล่มเดียวและการยกเว้นและลดอัตราภาษีเงิน...

More...