ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dot
อบรม และฝึกงานบัญชีฟรี article

รหัสสินค้า ATS013ฝึกอบรม และฝึกงานบัญชี (ฟรี)


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้รับการอบรม เข้าใจ กระบวนการทำบัญชี และภาษีอากร ตลอดจนการกรอกแบบฟอร์มเอกสารนำส่งกรมรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งระบบ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) หนังสือรับรองการฝึกงาน
2) ทางสำนักงานจะช่วยหางานให้โดย จะส่งชื่อหนังสือรับรองการฝึกงาน ให้เจ้าของธุรกิจที่กำลังรับสมัครพนักงานบัญชี เพื่อทำการสอบสัมภาษณ์ รับเข้าทำงานต่อไป

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ปัญญา หวังใจสุข ผู้จัดการศูนย์ฝึกวิชาชีพบัญชี และคณะ

อัตราค่าอบรม
ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

สมัครเข้าอบรมได้ที่
เว็บไซต์ www.atsaccounting.co.th


สำนักงานบัญชีคุณภาพ www.atsaccounting.co.th
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 02-9640061, 02-9640062
Mobile : 089-8904755, 096-656-9162

Email : 
atsfamilybiz@gmail.com
บริการของเรา

รับทำบัญชีคุณภาพ ครบวงจร ด้วย โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Ibunchee article
รับตรวจสอบบัญชี article
รับจดทะเบียนพาณิชย์ (บริษัท/ห้างฯ และบุคคลธรรมดา) article
รับจัดทำขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit article
รับจัดทำ VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย) article
รับจัดทำประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน article
รับจัดอบรมบัญชีบริหารและฝึกอบรมการทำบัญชีภาคปฏิบัติ article
รับจดเลิกชำระบัญชีนิติบุคคล article
รับตรวจสอบบัญชีภายใน article
รับวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Ibunchee article
รับให้คำปรึกษาธุรกิจและอื่นๆ article
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Ibunchee article
บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร article
บริการด้านกฎหมายทั่วไป article