ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dot




บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร article

รหัสสินค้า ATS014

          บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ภาษีอากรกับธุรกิจ จึงจัดให้มีบริการด้านภาษีอากรอย่างครบวงจร  โดยเฉพาะในประเด็นการให้ถ่อยคำต่อเจ้าพนักงานสรรพากรอย่างไรจึงจะชอบด้วยกฎหมายทั้งสองฝ่าย และเป็นที่ยอมรับ  ไม่ว่าจะเป็น 

  • กรณีก่อนพบเจ้าพนักงานตรวจสอบภาษีอากร
  • ในระหว่างการตรวจสอบภาษีอากร
  • หลังถูกตรวจสอบภาษีอากร

ทางสำนักงานมีทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ด้านภาษีอากรกว่า 30 ปี ไว้คอยให้บริการ

การให้บริการด้านภาษีอากรมีดังนี้

  • เสนอแนะการวางแผนให้เสียภาษีอย่างประหยัดและถูกกฎหมาย
  • การอุทธรณ์การประเมินภาษีอากรในกรณีต่างๆ
  • การขอคืนภาษีในกรณีต่างๆ
  • รับแก้ปัญหาภาษีอากรกรณีถูกตรวจสอบจากกรมสรรพากร
  • รับร่างหนังสือหารือเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องต่อกรมสรรพากร
  • จัดประชุมหรืออบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหาร หรือพนักงานบริษัทในด้านภาษีอากร
  • ให้คำปรึกษาเพื่อหาข้อยุติด้านภาษีอากรในการดำเนินธุรกิจ

สำนักงานบัญชีคุณภาพ www.atsaccounting.co.th
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร : 02-9640061, 02-9640062
Mobile : 089-8904755, 096-656-9162

Email : 
atsfamilybiz@gmail.com




บริการของเรา

รับทำบัญชีคุณภาพ ครบวงจร ด้วย โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Ibunchee article
รับตรวจสอบบัญชี article
รับจดทะเบียนพาณิชย์ (บริษัท/ห้างฯ และบุคคลธรรมดา) article
รับจัดทำขอใบอนุญาตทำงาน Work Permit article
รับจัดทำ VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย) article
รับจัดทำประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน article
รับจัดอบรมบัญชีบริหารและฝึกอบรมการทำบัญชีภาคปฏิบัติ article
รับจดเลิกชำระบัญชีนิติบุคคล article
รับตรวจสอบบัญชีภายใน article
รับวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ Ibunchee article
รับให้คำปรึกษาธุรกิจและอื่นๆ article
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ Ibunchee article
อบรม และฝึกงานบัญชีฟรี article
บริการด้านกฎหมายทั่วไป article