ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dot
ทำไมต้องใช้บริการของเรา?

 ทำไมถึงต้องใช้บริการ บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

       บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ซึ่งตรวจประเมินโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  ดำเนินการมานานกว่า 25 ปี ให้บริการด้าน การจดทะเบียนนิติบุคคล รับทำบัญชี รับตรวจสอบบัญชี รับวางระบัญชีคอมพิวเตอร์ และบริการให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีอากร ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมถึงต้องใช้บริการเรา ด้วยเหตุผลดังนี้

  • ด้านความเชื่อมั่น เราเป็น สำนักงานบัญชีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ซึ่งตรวจประเมินโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ บริหารงานด้วยทีมงาน ผู้สอบบัญชี ทีมงานด้านวิชาการบัญชี ทีมงานด้านภาษีอากร และทีมงานด้าน IT  
  • ด้านความชำนาญ เรามีความชำนาญในด้านการให้บริการด้านบัญชีแก่ธุรกิจต่างๆ  จะเห็นได้จากเราได้มีการศึกษา วางระบบและพัฒนาโปรแกรมบัญชี ตามประเภทธุรกิจ ได้แก่ โปรแกรมบัญชีธุรกิจซื้อมา–ขายไป ,ธุรกิจ นำเข้าและส่งออกสินค้า( Import and Export ) ,ธุรกิจให้บริการ , โรงเรียนเอกชน ,นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุด ,บัญชีมูลนิธิ / สมาคม และบัญชีวัด เป็นต้น
  •  ด้านราคาค่าบริการ  เรามีนโยบายที่จะกำหนดราคาค่าบริการที่เป็นธรรม และเป็นราคาที่เป็นธรรม