ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dot
บริหารจัดการ SMEs ด้วยระบบบัญชี article

 บริหารจัดการ SMEs ด้วยระบบบัญชี

 

นี่ คือ ตัวอย่างหนึ่ง ของ SMEs ไทย

ร้านอาหาร Shuba Shabu (ชูบา ชาบู) 

ร่วมกับ 

บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด 

ในการนำระบบัญชี ในอนาคต iBunchee เข้ามาใช้ในการบริหารงาน 

เพื่อเตรียมการขยายสาขา และก้าวเข้าสู่การแข่งขันเขตการค้าเสรี (AEC)


                                           

          ร้านอาหาร ชูบา ชาบู จาก Coco Walk BTS ราชเทวี เป็นร้านอาหารสไตล์เกาหลี จากการดำเนินงานที่เปิดให้บริการที่ผ่านมา มีผลตอบรับดีเกินคาด แถมคงรสชาติอาหาร คุณภาพบริการ พร้อมด้วยสถานที่สวยงาม สดใส  ซึ่งมีแผนงานที่จะขยายสาขา ในประเทศไทยและเล็งขยายสาขาสู่ กลุ่ม เขตการค้าเสรี (AEC) ให้ได้ลิ้มลองรสชาติ

 

           นาย อิฐธิรัตน์ โพธิหิรัญ  เป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรง ความคิดก้าวหน้า ในคติที่ว่า “ ชีวิตต้องสู้ ” เจ้าของร้าน ชูบา ชาบู กล่าวถึงการเปิดร้านอาหาร “ ชูบา ชาบู ”  ว่า  “ ทุกวันนี้ ทุกคนต้องกินและเทรนการกินเปลี่ยนไป คนนิยมที่จะออกนอกบ้านมาหาอาหาร อร่อยๆ ร้านสวยๆ ทาน เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดในการทำงาน เพราะฉะนั้นธุรกิจร้านอาหารยังคงดำเนินไปได้”

 

          จากการที่ร้านอาหาร ชูบา ชาบู มีเป้าหมาย ขยายสาขาในไทย และจะขยายฐานสู่เขตการค้าเสรี (AEC) ดังกล่าวแล้ว นาย อิฐธิรัตน์ โพธิหิรัญ  ได้กล่าวถึงเหุตผล ทำไมถึงต้อง ทำการปรับปรุงระบบบัญชีการเงินว่า “ คนเราไม่สามารถทำอะไรเก่งไปได้ทุกอย่าง ทุกด้าน  และกิจการก็เติบโตขึ้น จะต้องมีลูกจ้างเข้ามาช่วยดุแล ดังนั้น เราต้องนำระบบเข้ามา ใช้ในการบริหาร และป้องกันการรั่วไหลของธุรกิจ

         

          ดังนั้น นาย อิฐธิรัตน์ โพธิหิรัญ  จึงได้เลือกใช้บริการของ บริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัด ซึ่งใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ iBunchee เข้ามาช่วยในการปรับปรุงระบบดังกล่าว ด้วยเหตุผลที่ว่า “ ราคาเหมาะสม ผู้มาติดต่อน่าเชื่อถือและระบบดูมีความทันสมัย ซึ่งเป็นระบบงานในอนาคต ลดคน ลดภาระการทำงานและลดค่าใช้จ่าย ”..

          และท่านล่ะ เป็นเจ้าของธุรกิจ SMEs ของไทย ท่าน มีแผนขยายสาขา เข้าสู่เขตการค้าเสรีหรือไม่ หาก มี อย่าลืม สำรวจระบบบัญชี และการเงิน ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องมือบริหารที่ทรงประสิทธิภาพ โดยเริ่มปรับปรุงเสียแต่ตอนนี้ เพื่อรองรับAEC ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า


บริษัท บัญชีสยามออนไลน์ จำกัด

(เดิมบริษัท สำนักงาน เอ.ที.เอส.การบัญชี จำกัด)

รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ รับตรวจสอบบัญชี อบรมและฝึกงานบัญชี

สนใจ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อาจารย์ปัญญา ศุกลินวนิช โทร 065-449-1925

 คุณฐิติรัชต์  รังสรรค์รุ่งกิจ  โทร 096-656-9162

Tel : 02-9640061, 02-9640062

Website : www.atsaccounting.co.th

E-mail : p.sukalinwanit@gmail.com
บทความวิชาการบัญชี

ผลกระทบของการไม่ยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี สำหรับผู้รับจ้างทำงานให้และการจ่ายเงินค่าบริการ
ทำบัญชีอย่างไรให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากร
การทำบัญชียุค กรมสรรพากรขับเคลื่อนกลยุทธ์ D2RIVE Digital Transformation Data Analytics Revenue Collection Value และ Efficiency
การทำบัญชีเมื่อกรมสรรพากร เชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงานประกันสังคม
บริการรับทำ และดูแลการทำบัญชีในยุคดิจิตอล
การทำบัญชีธุรกิจซื้อ-ขายสินค้า/บริการออนไลน์ให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ระบบดิจิทัล
การวางแผนการเงินและบัญชี สำหรับธุรกิจ SMEs สู้วิกฤติ COVID-19
เทคนิค การวางแผนภาษี และการทำบัญชี สำหรับธุรกิจ เทคโนโลยีดิจิทัล
เทคนิคการทำบัญชีให้ถูกกต้อง สู่เศรษฐกิจดิจิตอล
การทำบัญชี ยุค Work from Home
บริการรับทำ และดูแลการทำบัญชีในยุคดิจิตอล
การจัดจัดทำบัญชีสมาคม/มูลนิธิ
การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง
การวางระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน
การทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด
การจ่ายโบนัสหรือค่าตอบแทน
การจ่ายเงินรางวัลให้แก่พนักงาน
Big Data และ Data Analytic ของกรมสรรพากร
ทำไม ธุรกิจ SMEs ถึงต้องทำบัญชีเล่มเดียว ให้ถูกต้อง
การทำบัญชีและการวางแผนภาษีขายของออนไลน์ ในรูปบุคคลธรรมดาให้ถูกต้อง
การหักค่าเสื่อมราคาค่าเช่าซื้อ
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ กับ สำนักงานบัญชี สู่ยุค Thailand 4.0
การคิดค่าเสื่อมราคาค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์
SMEs จะเลือกใช้บริการสำนักงานบัญชีอย่างไรให้คุ้มค่า
การออกใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
การตีราคาสินค้าคงเหลือตามมูลค่าที่คาดว่าจะขายได้
การส่งมอบสินค้า และการตัดสต็อกสินค้า
สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ Financial Lease
การคำนวณรายได้และรายจ่าย สำหรับกิจการให้เช่าทรัพย์สิน
ดอกเบี้ยเช่าซื้อ
การตั้งค่านายหน้าค้างจ่าย ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
ธุรกิจ SMEs ควรเลือกใช้โปรแกรมบัญชีอย่างไร
การวางระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ SchoolAcc
ทำไมถึงต้องใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์
เกณฑ์สิทธ์ กับ ภาษีอากร
การทำบัญชี สำหรับธุรกิจ SMEs
บริษัทฯ มีสิทธินำใบกำกับภาษีอย่างย่อ(ภาษีซื้อ) นำไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีได้หรือไม่
การทำบัญชีเล่มเดียวธุรกิจบริการให้ถูกต้อง
จะจ้างพนักงานบัญชีประจำบริษัท หรือจ้าง outsource บัญชี ดี
การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง
การทำบัญชีเล่มเดียวให้ถูกต้องสำหรับ ธุรกิจซื้อมาขายไปในประเทศ
การทำบัญชี SMEs กับเทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน สำหรับเจ้าของกิจการ
การทำบัญชีเล่มเดียวธุรกิจนายหน้าประกันชีวิตให้ถูกต้อง
การทำบัญชีเล่มเดียวธุรกิจรับเหมาก่อสร้างให้ถูกต้อง
การทำบัญชีโรงเรียนเอกชนให้ถูกต้อง และมีคุณภาพ article
การทำบัญชีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด article
การทำบัญชีให้ถูกต้อง และมีคุณภาพ article
ภาษีอากรสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า ระดับ SMEs ของไทย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจบริการ ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับสมาคม/มูลนิธิ ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับโรงเรียนเอกชน ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจซื้อขายสินค้า ทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article
การจัดทำงบประมาณ และบัญชีการเงินสำหรับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุดทั้งระบบ ที่เข้าใจง่าย article